Τρίτη, 29 Μαρτίου 2011

And you never get to (k)now.


I DO know you
I DO know that you 've got so much love inside you
and I DO know that just the thought of letting it out and simply show your cards
scares you to death
What you DON'T know is that you can't even persuade your self about your choice.
so goodbye,

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου