Σάββατο, 2 Απριλίου 2011

I’m heading straight for the clouds


I was calling your name
But you would never hear me sing
You wouldn’t let me begin
So I’m crawling away
'Cause you broke my heart in two
I will not forget you

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου