Τετάρτη, 23 Φεβρουαρίου 2011

And we will party all night long


People dislike alcoholics, but they still drink at parties. People sit in non-smoking section in restaurants, but still enjoy the occasional nicotine jolt. People have strong feelings against self-injurers, but they also take all their emotions out on other people.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου