Κυριακή, 20 Φεβρουαρίου 2011

Until everything stops

Why did everything happened so quickly?
Why did it feel like never?
Who's guilty and who is the victim?
Who knows...
''She never found out how much I tried - all of the sadness she kept made me blind. She never found out how much I cried - the rope so tight on the night that she died''

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου