Τετάρτη, 23 Φεβρουαρίου 2011

The blonde


I love that lavender blonde
The way she moves
The way she walks
I touch myself can’t get enough
And in the silence of the night
Through all the tears
And all the lies
I touch myself and it’s alright.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου