Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2010

Don't walk in front of me; I may not follow. Don't walk behind me; I may not lead. Just walk beside me and be my friend.”Friends. Maybe the most important part of life. They offer you endless moments of joy, pleasure and unforgetable memories. Love you guys.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου