Παρασκευή, 11 Ιουνίου 2010

Undisclosed Desires

Soothing
I'll make you feel pure
Trust me
You can be sure
I want to reconcile the violence in your heart
I want to recognize your beauty is not just a mask
I want to exorcise the demons from your past
I want to satisfy the undisclosed desires in your heart


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου